Ulice na slovo l, Zaječar

Lakomička
Lazarevačka
Laze Ilića
Laze Lazarevića
Lenjinova
Lička
Lole Ribara
Loznička
Ljube Nešića
Ljubice Radosavljević
Ljubljanska
Ljubomira Nenadovića
Ljutice Bogdana