Ulice na slovo r, Zaječar

Radmile Mocić
Radnička
Radoja Domanovića
Radomira Vasiljevića
Raška
Ratnih vojnih invalida
Rifata Burdževića
Riječka
Roberta Koha
Rudnička
Ruđera Boškovića